DREVO

Pila Majer sídli v Hronci v hornatej časti stredného Slovenska pod Slovenským rudohorím.

Píla Majer ponúka široké portfólio služieb a materiálu.
Medzi jej silné stránky patrí:

 • Výroba paliet

 • Výroba reziva

 • Výroba detských ihrísk

 • Predaj guľatiny

 • Predaj všetkých druhov dreva
 • Drevo režeme na kotúčových píla čo dodáva drevu vyšši kvalitu.

  Ročná kapacita píly je 15 tis. m3 guľatiny.
  Na exportné trhy umiestňujeme až 80% reziva.

  PALIVOVÉ

  DREVO

 • Guľatina
 • Rezanie na kotúčových pílach
 • Preprava vlastnou dopravou
 • Drevené odrezky
 • PREDAJ

  DREVA

 • Výroba reziva
 • Výroba paliet
 • Guľatina